Klik hier voor de webversie  
 

Nieuwsbrief afdeling Amsterdam en Diemen

Rouw en Verlies

Juli 2017

 

In deze nieuwsbrief informeren wij je over het thema Rouw en Verlies 

 

Themabijeenkomst Steun bij Rouw

 

Op 13 april terwijl 3,2 miljoen mensen naar The Passion keken, waren de vrijwilligers Steun bij Rouw op een andere manier met thema Verlies bezig. Deze thema bijeenkomst, geleid door Stéphanie Beijnes, stond in het teken van Het Kompas: leren navigeren na een verlies.

 

De windrichtingen zijn tijdens deze workshop metafoor voor de verschillende onderdelen van het rouwproces:

 

Noord: de toekomst

Oost: de eigen kracht

Zuid: het verleden

West: het netwerk  

 

Met onderliggend het duale proces model dat laat zien dat rouwen een proces is van tegelijkertijd bezig zijn met rouwen en met bouwen. Om in het dagelijks leven te kunnen functioneren wordt er voortdurend heen en weer bewogen tussen verlies (verleden verwerken) en herstel (werken aan een nieuwe toekomst).  

 

Reactie deelnemer 'Dit was van begin tot eind boeiend én dat zeg ik niet snel.'

 

Afdeling Amsterdam en Diemen


humanitas.nl

www.facebook.com

www.twitter.com

www.linkedin.com

Tekstkader

Wilt u liever geen mails van Humanitas ontvangen,
klik dan HIER om u af te melden.